Corona-update

Beste ouders en leden,
 
De knoop is eindelijk doorgehakt! We kunnen op zomerkamp, elke leidingsploeg zal jullie over de stand van zaken verder op de hoogte houden.
Zoals jullie waarschijnlijk wel gemerkt hebben is er nog geen nieuwe Bosvogel verschenen, maar we zijn jullie niet vergeten!
Om verwarring te vermijden hebben we deze bewust niet geplaatst, jammer genoeg moeten wij meedelen dat er dit scoutsjaar geen vergaderingen meer gaan plaatsvinden.
Wij hopen dat we jullie gezond en wel snel terug mogen verwelkomen en alvast tot op kamp!
 
Een stevige linker
De Bosvogels